Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠,

𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩:

- Chọn loại hình kinh doanh phù hợp

- Xây dựng quy trình tài chính kế toán

- Tối ưu số thuế phải nộp và nguồn vốn lưu động

- Kết nối doanh nghiệp

Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚:

- Cá nhân tham gia giao dịch định lượng

- Cá nhân mở công ty giao dịch định lượng

- Công ty SME

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧:

- Thứ 6, 14/06/2024

- Từ 14h – 15h

𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉:

- TS. Đặng Thị Thu Hiền - CEO DSC 166

- Chuyên gia tài chính kế toán

--------------------

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞:

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏: 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản

Mô hình giá và khối lượng giao dịch

Xu hướng và chiến lược giao dịch

Sử dụng công cụ phần mềm phân tích kỹ thuật

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟐: 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐂𝐨̛ 𝐁𝐚̉𝐧

Giới thiệu về phân tích cơ bản

Phân tích báo cáo tài chính

Đánh giá sức khỏe tài chính của công ty

Phân tích ngành và thị trường

Case study và thực hành

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟑: 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐚́𝐲

Giới thiệu về học máy và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán

Mạng neuron nhân tạo (Artificial Neural Networks)

Thuật toán di truyền (Genetic Algorithms)

Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machines) và thuật toán ngẫu nhiên (Random Forests)

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟒: 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

Giới thiệu về giao dịch định lượng

Chiến lược giao dịch định lượng

Sử dụng học máy trong giao dịch định lượng

Phân tích hiệu suất giao dịch

Công cụ và phần mềm giao dịch định lượng

Thông Tin Liên Hệ: Trường Học Công Nghệ Hướng Nghiệp Dữ Liệu

Hotline: 0397919841

Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepDuLieu

Fanpage: https://www.facebook.com/HuongNghiepLapTrinh

Website: https://huongnghiepdulieu.com

Email: daotao@huongnghiepdulieu.com

Email: daotao@huongnghieplaptrinh.com

Địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM

Đang xem: 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐁𝐚̉𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐕𝐨̂́𝐧 𝐋𝐮̛𝐮 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩