Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Hãy cùng tôi tìm hiểu về Flutter - một công nghệ lập trình di động đến từ Google

Hãy cùng tôi tìm hiểu về Flutter - một công nghệ lập trình di động đến từ Google

✨ Hãy cùng tôi tìm hiểu về Flutter - một công nghệ lập trình di động đến từ Google. Flutter là một SDK (Software Development Kit) để phát triển các ứng dụng di động đa nền tảng bằng ngôn ngữ Dart. Nó cho phép lập trình viên tạo ra các ứng dụng Android và iOS từ cùng một cấu trúc mã nguồn.

🚀 Đối với ưu điểm và việc triển khai Flutter, có vài điểm mạnh nổi bật:

  • Thực hiện việc phát triển nhanh, rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến sản phẩm: Flutter cho phép các lập trình viên thực hiện thay đổi gần như tức thì, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.
  • 🌟 Chất lượng ứng dụng và hiệu suất cao: Flutter tạo ra ứng dụng đa nền tảng với hiệu suất sánh ngang ứng dụng được tạo ra từ ngôn ngữ cụ thể cho hệ điều hành nhất định.
  • 🎨 Thiết kế hấp dẫn: Dart và Flutter cung cấp một lớp hình thức để tạo điều khiển người dùng, cung cấp khả năng tuỳ chỉnh mạnh mẽ.

🌐 Với những ưu điểm trên, không khó hiểu khi nhiều ứng dụng di động nổi tiếng sử dụng Flutter. Các ví dụ bao gồm ứng dụng Google Ads, ứng dụng bảo mật Stadia của Google, và nhiều ứng dụng khác.

Đang xem: Hãy cùng tôi tìm hiểu về Flutter - một công nghệ lập trình di động đến từ Google