Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Tóm tắt nội dung WEBINAR và lý do sử dụng Java và .NET:

Tóm tắt nội dung WEBINAR và lý do sử dụng Java và .NET:

Tóm tắt nội dung WEBINAR và lý do sử dụng Java và .NET:

Java
☕ Nền tảng độc lập: Chạy trên mọi hệ thống với JVM.
💪 Mạnh mẽ và ổn định: Hỗ trợ lớn từ cộng đồng và thư viện phong phú.
🌍 Hệ sinh thái lớn: Phù hợp cho web, Android, và ứng dụng doanh nghiệp.
🔒 Bảo mật & đa luồng: Tính năng bảo mật cao và hỗ trợ đa luồng tốt.

.NET
🔵 Hỗ trợ Microsoft: Bản cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật liên tục.
⚙️ Tích hợp hệ sinh thái Microsoft: Mượt mà với Windows, Azure, Office.
🌐 Đa nền tảng với .NET Core: Chạy trên Windows, Linux, và macOS.
🚀 Hiệu suất & dễ dàng sử dụng: C# dễ học với cú pháp thân thiện, hiệu suất cao.

Lựa chọn giữa Java và .NET phụ thuộc vào mục tiêu dự án, sở thích của đội ngũ phát triển, và môi trường công nghệ mà bạn đang sử dụng.

Đang xem: Tóm tắt nội dung WEBINAR và lý do sử dụng Java và .NET: