Shopdi Xu hay còn gọi là Xu là đơn vị quy đổi có giá trị quy ước là 1 Shopdi Xu = 1000 VNĐ được quy định tại website và ứng dụng Thương Mại Điện Tử Shopdi, dùng để tham gia vào các phiên săn giá và giữ hàng trên Shopdi.

Shopdi Xu được sử dụng để:

  • Tham gia phiên săn giá 25s
  • Tham gia phiên săn giá giảm không giới hạn
  • Giữ hàng sản phẩm
  • Gửi tặng cho bạn bè

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *