🔖 Các bước thực hiện chuyển xu trên App Shopdi
Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào App Shopdi
Bước 2: Chọn danh mục Tài khoản -> Ví của tôi -> Chuyển xu
Bước 3: Nhập số điện thoại người nhận hoặc dùng tính năng quét mã QR
Bước 4: Nhập số lượng xu cần chuyển
Bước 5: Kiểm tra thông tin -> chọn Chuyển xu
Bước 6: Xác minh danh tính để hoàn tất chuyển xu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *