Những câu hỏi thường gặp về Shopdi.

1. Mã Voucher chỉ có giá trị sử dụng trên ứng dụng Shopdi.

2. Để sử dụng Mã Voucher, Mã Voucher cần được nạp vào Ví Shopdi của Quý khách trước.

3. Mỗi Mã Voucher có quyền được áp dụng một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản áp dụng riêng biệt của mỗi loại Mã Giảm Giá.

4. Shopdi có quyền hủy bỏ, điều chỉnh các Đơn Đặt Hàng hoặc thu hồi việc sử dụng các Mã Voucher đối với các Mã Voucher đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

Việc sử dụng Mã Voucher có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;
Quý khách sử dụng các Mã Voucher một cách gian lận, bao gồm lập nhiều tài khoản để sử dụng Mã Voucher hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một Khách Hàng hoặc một nhóm Khách Hàng;

5. Quý khách cần cung cấp Thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ (Bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên ứng dụng Shopdi. Trong trường hợp Quý khách cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ dẫn tới việc không nhận được Mã Voucher hoặc không sử dụng được Mã Voucher, Shopdi sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực hoặc cấp lại Mã Voucher cho Quý khách.

6. Mã Voucher sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, Mã Voucher sẽ không được bán lại hay chuyển nhượng, hay quy đổi cho Quý khách bằng tiền hoặc cách khác.

7. Mã Giảm Giá chỉ áp dụng trên % giá trị Sản Phẩm hoặc số tiền cố định được ghi trên mã(Không bao gồm phí Vận Chuyển hoặc phí thực hiện Đơn Đặt Hàng).

8. Mã Voucher có thời hạn sử dụng quy định.

Sau khi chọn sản phẩm và quyết định mua hàng, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm chọn “Thanh toán”, tại đây có mục Mã giảm giá, chọn Mã giảm giá có sẵn.
Bước 2: Xác nhận Thanh toán thành công.

 

Xem thêm các chương trình ưu đãi khác