QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPDI.COM.VN

 

 • Shopdi là kênh giao dịch thương mại điện tử nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến, tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng, qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và/hoặc mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến.
 • Sứ mệnh Shopdi hướng tới là sẽ trở thành kênh thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Việt Nam và Thế giới.
 • Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua và các sản phẩm được bán trên kênh thương mại điện tử Shopdi là hàng sản xuất chính hãng.

I. ĐỊNH NGHĨA

 • Kênh thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Shopdi là kênh giao dịch thương mại điện tử và cũng là kênh khuyến mại trực tuyến có tên kênh và địa chỉ miền là Shopdi.com.vn do Công ty Cổ phần Shopdi sở hữu và vận hành.
 • “Shopdi” là Công ty Cổ phần Shopdi được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số DN: 0317185857) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 5 năm 2022
 • “Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, các cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp, được Shopdi đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do kênh TMĐT Shopdi.com.vn và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Shopdi, các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách hàng.
 • “Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên kênh thương mại điện tử Shopdi.
 • “COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Tuy nhiên, hiện nay Shopdi chưa hỗ trợ phương thức thanh toán này.
 • “Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua kênh TMĐT Shopdi.
 • “Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Shopdi.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

II.1 Kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn được đăng ký hoạt động như kênh giao dịch thương mại điện tử và kênh khuyến mại trực tuyến do Công ty cổ phần Shopdi sở hữu và vận hành. Thành viên trên kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Shopdi.com.vn.

II.2 Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Shopdi đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên kênh TMĐT Shopdi.com.vn. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Shopdi.com.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp.

II.3 Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.

II.4 Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua kênh TMĐT Shopdi.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II.5 Sản phẩm tham gia giao dịch trên kênh TMĐT Shopdi.com.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo.

II.6 Khách hàng tham gia giao dịch trên Shopdi.com.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam

II.7 Nhà Bán Hàng khi tham gia vào kênh TMĐT Shopdi.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

II.8 Quy chế này và các giao dịch mua bán trên kênh thương mại điện tử Shopdi.com.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

III.1. Quy trình dành cho Khách hàng

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập/đăng ký tài khoản
 • Khách hàng có thể thực hiện đăng nhập/đăng ký bằng số điện thoại hoặc SSO (Google hoặc Facebook).
 • Bước 2: Khách hàng vào danh mục sản phẩm lựa chọn, kiểm tra mẫu mã, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. Chọn “Unlock giá bí mật” và “Giữ hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Bước 3: Khách hàng vào “Giỏ hàng” để “Đặt hàng”. Khách hàng cập nhật địa chỉ giao hàng, Chọn phương thức thanh toán, giao nhận.
 • Bước 4: Xác nhận “Đặt hàng” hoàn tất đơn hàng.
 • Bước 5: Chờ nhận hàng từ bộ phận giao nhận của Shopdi

III.2. Quy trình dành cho Nhà Bán Hàng

Để trở thành Nhà Bán Hàng cung cấp sản phẩm trên kênh TMĐT Shopdi.com.vn, Nhà Bán Hàng cần đăng ký thông tin để gửi yêu cầu tạo gian hàng cho Shopdi.com.vn.

 • Bước 1: Nhà Bán Hàng Chọn tham gia “Bán hàng cùng Shopdi” – “Đăng ký ngay”
 • Bước 2: Nhà Bán Hàng tìm hiểu các chính sách và các chương trình hỗ trợ người bán, chọn “Đăng ký ngay hôm nay”
 • Bước 3: Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin doanh nghiệp theo biểu mẫu 8 9
 • Bước 4: Hoàn tất biểu mẫu và gửi Shopdi.com.vn
 • Bước 5: Shopdi.com.vn tiếp nhận đăng ký, kiểm tra và xác thực thông tin, tính pháp lý của hồ sơ được

Nhà Bán hàng cung cấp và liên hệ với Nhà Bán Hàng để yêu cầu thêm thông tin, đàm phán, ký

kết hợp đồng cung ứng dịch vụ Website TMĐT. Trong trường hợp sau khi Shopdi kiểm tra, xác thực

thông tin và hai bên ký kết hợp đồng, Nhà Bán Hàng được Shopdi.com.vn tạo gian hàng và Nhà Bán

Hàng có thể thực hiện đăng tin, mua bán sản phẩm đã đăng trên Shopdi.com.vn.