Cách để trở thành connectorh

Home/Shopdi Connect /Cách để trở thành connector

Cách để trở thành connector

Bước 1: Truy cập https://connect.shopdi.com.vn/ . Bên dưới góc trái màn hình, click vào ô “Trở thành Shopdi Connector ngay”

Bước 2: Đăng nhập để tiếp tục. Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấp vào đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thành, đăng nhập để đến bước tiếp theo.

Bước 3: Tại trang chủ Shopdi, bạn sẽ thấy Mã giới thiệu và Link giới thiệu. Copy Mã và Link giới thiệu.

Bước 4: Chia sẻ đường Link vã Mã giới thiệu tới mọi người.