Phần thưởng

Home/Shopdi Connect /Phần thưởng và cách kiểm tra

Phần thưởng và cách kiểm tra

Phần thưởng: Tùy theo cấp độ, sẽ có mức hoa hồng khác nhau cho mỗi lần giới thiệu thành công. Bạn kiểm tra số lượt giới thiệu thành công và tiền thưởng ở mục thông tin trên trang: https://aff.shopdi.com.vn/dashboard