Shopdi Connect là gì?

Home/Shopdi Connect là gì?

Shopdi Connect là chương trình cho phép bạn tạo liên kết giới thiệu để mời bạn bè/cộng đồng của bạn tải và thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Shopdi. Nếu có bất kỳ thành viên nhập “Mã Giới Thiệu” của bạn, họ sẽ tự động được tính vào danh sách mời thành công của bạn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng trên mỗi giao dịch mà họ thực hiện.