Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Tin tức

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?

LÀM SAO ĐỂ LẤY DỮ LIỆU FOREX TRONG VÒNG 50 NĂM?Để lấy dữ liệu Forex và đưa vào data warehouse (DWH) để làm backtest trong vòng 50 năm, bạn cần thực hiện các bước sau:Bước...